למידע נוסף ושאלות

בשאלות נוספות ניתן לפנות אל האחראי האקדמי לבחינות הסיווג בפיזיקה: פרופ' יורם רוזן     rozen@physics.technion.ac.il