מועדי הרשמה והגשת מסמכים

לוחות זמנים לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה

מועדים לכל המסלולים, פרט לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה לשנה"ל תשפ"א

שימו לב!

  • תוכנית הטכניון למצוינים - החלה ההרשמה לתוכנית המצוינים. המועד האחרון של הבחינה הפסיכומטרית התקף לתוכנית זו הוא מועד חורף (דצמבר). 
  • אין הרשמה מאוחרת למסלולים לארכיטקטורה, לאדריכלות נוף, לרפואה, ולתארים הכפולים עם רפואה.
  • הניגשים לבחינה הפסיכומטרית במועד קיץ (יולי), לסמסטר א, יידונו על בסיס מקום פנוי. במועד זה לא ניתן יהיה לקבל מעונות.

מועדים על סמך ציון סכם

לסמסטר א תשפ"א
התחלת ההרשמה20.1.2020
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת מסמכים לכול המסלולים חוץ מארכיטקטורה ואדריכלות נוף 20.5.2020
תאריך אחרון להרשמה והגשת מסמכים לארכיטקטורהלאור דחיית בחינת הכניסה בארכיטקטורה הרישום יימשך עד הודעה חדשה.
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת מסמכים לאדריכלות נוף31.3.2020
הרשמה מאוחרת לכול המסלולים חוץ מארכיטקטורה ואדריכלות נוףעל בסיס מקום פנוי
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"ראביב (אפריל) 2020
לסמסטר ב תשפ"א
התחלת ההרשמה1.11.2020
תאריך אחרון להרשמה30.1.2021
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
תאריך אחרון להגשת ציונים ומסמכים2.2.2021
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רחורף (דצמבר) 2021

מועדים על סמך רקע אקדמי

לסמסטר א תשפ"א
התחלת ההרשמה20.1.2020
תאריך אחרון להרשמה 31.3.2020
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
תאריך אחרון להגשת ציונים ומסמכים15.8.2020
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רקיץ (יולי) 2020
לסמסטר ב תשפ"א
התחלת ההרשמה1.11.2020
תאריך אחרון להרשמה30.1.2021
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
תאריך אחרון להגשת ציונים ומסמכים15.2.2021
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רחורף (דצמבר) 2021