מועדי הרשמה והגשת מסמכים

מועדי הרשמה והגשת מסמכים  לכל המסלולים, פרט לרפואה, לתואר הכפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה, לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף

לוחות זמנים לרפואה ולהנדסה ביו-רפואית ורפואה

מועדי הרשמה על סמך ציון סכם

שימו לב!

מועמדים חדשים שיתקבלו לטכניון לאחר ה-1.8.2019, יוכלו למלא בקשה לקבלת מעונות באתר המעונות עד 18.8.19. הקבלה תהיה על סמך קריטריונים סוציו-אקונומיים ועל בסיס מקום פנוי לבד (הנחיות למילוי הבקשה מפורטות באתר המעונות).

לאחר ה-.18.8.2019 לא ייבדקו בקשות לקבלת מעונות. אחר מועד זה לא ניתן יהיה למלא טופס בקשה.

 

לסמסטר ב
התחלת ההרשמה1.11.2019
תאריך אחרון להרשמה30.1.2020
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2019

שימו לב!

  • לתוכנית הטכניון למצוינים - המועד האחרון של הבחינה הפסיכומטרית התקף לתוכנית זו הוא מועד דצמבר. 
  • הניגשים לבחינה הפסיכומטרית במועד יולי, לסמסטר א, יידונו על בסיס מקום פנוי. הם לא יוכלו לקבל מעונות.

מועדי הרשמה לבעלי רקע אקדמי לכל המסלולים

לסמסטר ב
התחלת הרשמה1.11.2019
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים ומסמכים10.2.2020
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2019

שימו לב!

הניגשים לבחינה הפסיכומטרית במועד יולי, ידונו על בסיס מקום פנוי בלבד. הדיון יהיה על פי ציון הסכם שיהיה כאשר יגיעו הציונים. יתכן שלא ישארו מקומות או שהסף יהיה גבוה יותר. לא ניתן יהיה לקבל מעונות בסמסטר א.

התחלת ההרשמה לסמסטר א לשנה"ל תשפ"א ( אוקטובר 2020)

ההרשמה לטכניון לסמסטר א לשנה"ל תשפ"א תחל ב-19.1.2020. האתר יתעדכן בתחילת ינואר 2020.