מועדי הרשמה והגשת מסמכים

מועדי הרשמה והגשת מסמכים  לכל המסלולים (פרט לרפואה ולתואר הכפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה)

לוחות זמנים לרפואה ולהנדסה ביו-רפואית ורפואה

מועדי הרשמה על סמך ציון סכם

 לאדריכלות נוף לסמסטר א

התחלת ההרשמה20.1.2019
תאריך אחרון להרשמה לאדריכלות נוף14.5.2019
הרשמה מאוחרתאין הרשמה מאוחרת
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רמרץ/אפריל 2019

הרשמה לכל שאר המסלולים

לסמסטר א
הרשמה מאוחרת (על בסיס מקום פנוי)2.6.2019
תאריך אחרון להרשמה30.6.2019
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רמרץ/אפריל 2019
לסמסטר ב
התחלת ההרשמה1.11.2019
תאריך אחרון להרשמה30.1.2020
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2019

שימו לב!

  • לתוכנית הטכניון למצוינים - המועד האחרון של הבחינה הפסיכומטרית התקף לתוכנית זו הוא מועד דצמבר. 
  • הניגשים לבחינה הפסיכומטרית במועד יולי, לסמסטר א, יידונו על בסיס מקום פנוי. הם לא יוכלו לקבל מעונות.

מועדי הרשמה לבעלי רקע אקדמי לכל המסלולים

לסמסטר א
התחלת ההרשמה20.1.2019
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים ומסמכים15.8.2019
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רמרץ/אפריל 2019
לסמסטר ב
התחלת הרשמה1.11.2019
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים ומסמכים10.2.2020
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2019

שימו לב!

הניגשים לבחינה הפסיכומטרית במועד יולי, ידונו על בסיס מקום פנוי בלבד. הדיון יהיה על פי ציון הסכם שיהיה כאשר יגיעו הציונים. יתכן שלא ישארו מקומות או שהסף יהיה גבוה יותר. לא ניתן יהיה לקבל מעונות בסמסטר א.