מועדי הרשמה והגשת מסמכים

מועדי הרשמה והגשת מסמכים לשנה"ל תשע"ט, לסמסטר ב (מרץ 2019)

מועדי הרשמה על סמך ציון סכם

התחלת ההרשמה1.11.2018
תאריך אחרון להרשמה30.1.2019
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2018

 

מועדי הרשמה לבעלי רקע אקדמי לכל המסלולים לשנה"ל תשע"ט, לסמסטר ב

התחלת ההרשמה1.11.2018
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים ומסמכים10.2.2019
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2018

 

מועדי הרשמה והגשת מסמכים לשנה"ל תש"ף לכל המסלולים פרט לרפואה ולהנדסה ביו-רפואית ורפואה (אוקטובר 2019)

ללוחות זמנים לרפואה ולהנדסה ביו-רפואית ורפואה הקליקו - לוחות זמנים

שימו לב!

  • לתוכנית הטכניון למצוינים - המועד האחרון של הבחינה הפסיכומטרית התקף לתוכנית זו הוא מועד דצמבר. 

מועדי הרשמה על סמך ציון סכם

לארכיטקטורה ואדריכלות נוף לסמסטר א לשנה"ל תש"ף

התחלת ההרשמה20.1.2019
תאריך אחרון להרשמה28.3.2019
הרשמה מאוחרתאין הרשמה מאוחרת
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רמרץ/אפריל 2019

לכל שאר המסלולים

לסמסטר א
התחלת הרשמה20.1.2019
תאריך אחרון להרשמה28.3.2019
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רמרץ/אפריל 2019
לסמסטר ב
התחלת ההרשמה1.11.2019
תאריך אחרון להרשמה30.1.2020
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2019

מועדי הרשמה לבעלי רקע אקדמי לכל המסלולים לשנה"ל תש"ף

לסמסטר א
התחלת ההרשמה20.1.2019
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים ומסמכים15.8.2019
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רמרץ/אפריל 2019
לסמסטר ב
התחלת הרשמה1.11.2019
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים ומסמכים10.2.2020
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2019