מועדי הרשמה והגשת מסמכים

לוחות זמנים לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה

מועדים לכל המסלולים, פרט לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה לשנה"ל תשפ"א

שימו לב!

  • אין הרשמה מאוחרת למסלולים לארכיטקטורה, לאדריכלות נוף, לרפואה, ולתארים הכפולים עם רפואה.
  • יישמרו מקומות ברוב מסלולי הלימודים וכן במעונות לניגשים לבחינה הפסיכומטרית במועד קיץ (יולי). תתאפשר קבלה לאחר הבחינה במועד זה לכול המסלולים פרט למדעי המחשב, למדעי המחשב ופיזיקה, למדעי המחשב ומתמטיקה, לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה. 

מועדים על סמך ציון סכם

לסמסטר א תשפ"א
התחלת ההרשמה20.1.2020
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים לרוב המסלולים 30.8.2020
הרשמה לארכיטקטורהההרשמה הסתיימה
אין הרשמה מאוחרת
הרשמה לאדריכלות נוףההרשמה הסתיימה
אין הרשמה מאוחרת
הרשמה מאוחרת לרוב המסלולים על בסיס מקום פנוי
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, יע"ל ואמי"ר לרוב המסלוליםקיץ (יולי) 2020
לסמסטר ב תשפ"א
התחלת ההרשמה1.11.2020
תאריך אחרון להרשמה30.1.2021
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
תאריך אחרון להגשת ציונים ומסמכים2.2.2021
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רחורף (דצמבר) 2021

מועדים על סמך רקע אקדמי

לסמסטר א תשפ"א
התחלת ההרשמה20.1.2020
תאריך אחרון להרשמה 30.8.2020
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
תאריך אחרון להגשת ציונים ומסמכים15.8.2020
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רקיץ (יולי) 2020
לסמסטר ב תשפ"א
התחלת ההרשמה1.11.2020
תאריך אחרון להרשמה30.1.2021
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
תאריך אחרון להגשת ציונים ומסמכים15.2.2021
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רחורף (דצמבר) 2021