מועדי הרשמה והגשת מסמכים לשנה"ל תשע"ט לכל המסלולים פרט לרפואה ולהנדסה ביו-רפואית ורפואה

ללוחות זמנים לרפואה ולהנדסה ביו-רפואית ורפואה הקליקו - לוחות זמנים

שימו לב!

  • לתוכנית הטכניון למצוינים - המועד האחרון של הבחינה הפסיכומטרית התקף לתוכנית זו הוא מועד דצמבר. 

 

מועדי הרשמה על סמך ציון סכם

לארכיטקטורה ואדריכלות נוף לסמסטר א

התחלת ההרשמה21.1.2018
תאריך אחרון להרשמה28.3.2018
הרשמה מאוחרתאין הרשמה מאוחרת
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רמרץ/אפריל 2018

לכל שאר המסלולים

לסמסטר א
התחלת ההרשמה21.1.2018
תאריך אחרון להרשמה15.8.2018
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רמרץ/אפריל 2018
לסמסטר ב
התחלת ההרשמה1.11.2018
תאריך אחרון להרשמה30.1.2019
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2018

מועדי הרשמה לבעלי רקע אקדמי לכל המסלולים

לסמסטר א
התחלת ההרשמה21.1.2018
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים ומסמכים15.8.2018
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רמרץ/אפריל 2018
לסמסטר ב
התחלת ההרשמה1.11.2018
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים ומסמכים10.2.2019
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2018