מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה

הודעה חשובה לאור הנחיות משרד הבריאות

הבחינה הפסיכומטרית נדחתה ממועד אפריל למועד יוני. מועמדים אשר נרשמו לבחינה למועד אפריל, יוכלו לגשת לבחינה ביוני.

אנו מודעים היטב ללחץ ולחששות שלכם עקב ביטול  מועדי ב' של סמסטר חורף למי שמועמד על סמך רקע אקדמי.

בעוד מספר שבועות התמונה תתבהר קצת ונוכל להחליט על הליך הקבלה לשנה הקרובה.

אנו עוקבים אחרי הנחיות משרד הבריאות וכשתהיה החלטה נפרסם באתר של רישום וקבלה.

שימו לב!

  • ההרשמה לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה הסתיימה. אין הרשמה מאוחרת למסלולים אלה ולא ניתן יהיה להגיש מסמכים ו/או ציונים לאחר המועדים המצוינים בטבלה למטה.
  • לפי נהלי הצבא, עתודאים אינם רשאים להירשם בטכניון למסלולים הללו: לרפואה, לתואר כפול רפואה והנדסה ביו-רפואית, לתואר כפול רפואה ומדעי המחשב ולתואר כפול רפואה והנדסת חומרים.

מועדי הרשמה והגשת מסמכים למועמדים על-סמך סכם ועל-סמך רקע אקדמי

מועדי הרשמה לרפואה תשפ"א
התחלת הרשמה20.1.2020
תאריך אחרון להרשמה ההרשמה הסתיימה
אין הרשמה מאוחרת
תאריך אחרון להגשת מסמכים וציונים לבעלי רקע אקדמי15.5.2020
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"ראביב (מאי-יוני) 2020