מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים לרפואה

 • לפי נהלי הצבא, עתודאים אינם רשאים להירשם לרפואה או לתואר הכפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה בטכניון.
 • אין הרשמה מאוחרת ולא ניתן יהיה להגיש מסמכים ו/או ציונים לאחר המועדים המצוינים בטבלה למטה.

  מועדי הרשמה והגשת מסמכים למועמדים על-סמך סכם ועל-סמך רקע אקדמי

  מועדי הרשמה לרפואה תש"ף
  התחלת הרשמה21.1.2019
  תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים ומסמכים 30.4.2019
  תאריך אחרון להגשת שיפורי ציוני בגרות30.4.2019
  המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רמרץ/אפריל 2019