מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים לרפואה לשנה"ל תשע"ט

 • עתודאים אינם רשאים להירשם לרפואה בטכניון.
 • אין הרשמה מאוחרת ולא ניתן יהיה להגיש מסמכים ו/או ציונים לאחר המועדים המצוינים בטבלה למטה.

  מועדי הרשמה והגשת מסמכים למועמדים על-סמך סכם ועל-סמך רקע אקדמי

  מועדי הרשמה לרפואה תשע"ט
  התחלת הרשמה21.1.2018
  תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים ומסמכים 30.3.2018
  תאריך אחרון להגשת שיפורי ציוני בגרות30.4.2018
  המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רמרץ/אפריל 2018