מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה

שימו לב!

  • לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה, אין הרשמה מאוחרת ולא ניתן יהיה להגיש מסמכים ו/או ציונים לאחר המועדים המצוינים בטבלה למטה.
  • לפי נהלי הצבא, עתודאים אינם רשאים להירשם בטכניון למסלולים הללו: לרפואה, לתואר כפול רפואה והנדסה ביו-רפואית, לתואר כפול רפואה ומדעי המחשב ולתואר כפול רפואה והנדסת חומרים.

מועדי הרשמה והגשת מסמכים למועמדים על-סמך סכם ועל-סמך רקע אקדמי

מועדי הרשמה לרפואה תשפ"א
התחלת הרשמה20.1.2020
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים ומסמכים 30.3.2020
תאריך אחרון להגשת שיפורי ציוני בגרות22.4.2020
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"ראביב (אפריל) 2020