מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים

 • תלמידי י"ב בשנת הלימודים הנוכחית, או כל מי שלא תהייה בידם תעודת בגרות מלאה עד לתאריך 30.3.2017 לא יוכלו להירשם כמועמדים, כולל תלמידי תיכון הנבחנים בבגרות זרה. עתודאים אינם רשאים להירשם לרפואה בטכניון.
 • אין הרשמה מאוחרת ולא ניתן יהיה להגיש מסמכים ו/או ציונים לאחר המועד המצוין בטבלאות למטה.
 • מועדי הרשמה

  מועדי הרשמה לרפואה תשע"ח
  22.1.2017התחלת הרשמה
  30.3.2017תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים ומסמכים
  פברואר 2017המועד האחרון לבחינה הפסיכומטרית

מעבר מסלול על סמך ציון סכם

הטכניון מאפשר להגיש בקשה למעבר מסלולים על בסיס ציון הסכם. תהליך המיון והקבלה במקרים אלו יהיה זהה לזה המפורט מעלה בסעיף: מועמדות על בסיס ציון סכם.

שימו לב! לא ניתן לעבור על סמך ציון סכם מהמגמה המדעית בפקולטה לרפואה אל המגמה הרפואית או אל המסלול המשולב הנדסה ביו-רפואית ורפואה-מגמת רפואה.

את הבקשה ניתן להגיש באתר מרכז רישום וקבלה, והיא אינה כרוכה בתשלום.

המעוניינים להגיש בקשת מעבר לרפואה-מגמת רפואה, ולמסלול המשולב הנדסה ביו-רפואית ורפואה-מגמת רפואה מכל הסמסטרים, גם המבקשים לעבור על בסיס רקע אקדמי, מתבקשים להגיש בקשת מעבר באתר.

מועד הגשת בקשת המעבר

ניתן להגיש בקשה לעבור מסלול לימודים בהתאם לזמני ההרשמה לטכניון לאותו הסמסטר. לא תתאפשר הגשת בקשת מעבר אחרי מועד זה.

תקינות אקדמית

המבקשים לעבור על בסיס ציון הסכם חייבים להיות במצב אקדמי תקין בעת הגשת הבקשה למעבר מסלול ובעת מעבר המסלול (אם מתקבלים), אחרת תבוטל החלטת המעבר.