מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים לרפואה

 • לפי נהלי הצבא, עתודאים אינם רשאים להירשם בטכניון למסלולים הללו: לרפואה, לתואר כפול רפואה והנדסה ביו-רפואית, לתואר כפול רפואה ומדעי המחשב, לתואר כפול רפואה והנדסת חומרים. 
 • אין הרשמה מאוחרת ולא ניתן יהיה להגיש מסמכים ו/או ציונים לאחר המועדים המצוינים בטבלה למטה.

  מועדי הרשמה והגשת מסמכים למועמדים על-סמך סכם ועל-סמך רקע אקדמי

  מועדי הרשמה לרפואה תשפ"א
  התחלת הרשמה21.1.2020
  תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים ומסמכים 30.3.2020
  תאריך אחרון להגשת שיפורי ציוני בגרות30.3.2020
  המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רמרץ/אפריל 2020