מידע למתקבלים במעמד תיירים

מתקבלים שאינם אזרחי ישראל מוזמנים להיכנס לאתר בית הספר הבינלאומי, תמצאו שם מידע חשוב להתחלת לימודים קלה.