מי חייב בבחינת הסיווג בכימיה

בחינת הסיווג בכימיה

ניתן להתקבל לטכניון ללא רקע בכימיה. לא ניתן ללמוד את הקורסים בכימיה בטכניון ללא עמידה בהצלחה בבחינת הסיווג בכימיה. לכן, סטודנטים שהתקבלו ללא רקע מתאים בכימיה מתבקשים לעבור בחינות סיווג בכימיה. מומלץ לעבור את הבחינות לפני תחילת הלימודים. לא ניתן יהיה להתחיל ללמוד קורסים בכימיה בטכניון, ללא קבלת ציון עובר בבחינת הסיווג. במקום בחינת סיווג ניתן לגשת לבגרות באותו המקצוע ולקבל את הציון הנדרש.

שימו לב!
בחינת הסיווג בכימיה מתקיימת פעם בשנה בחודש אוקטובר. סטודנטים שלא ייגשו אליה או לא יעברו את הבחינה, לא יוכלו ללמוד קורסים בכימיה עד להשלמת הסיווג בשנה העוקבת. 

חייבים בבחינה

המתקבלים למסלולים: חינוך למדע וטכנולוגיה במסלול להוראת ביולוגיה ומדעי הסביבה | הנדסת חומרים וביולוגיה | הנדסה כימית | הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון | ביולוגיה | הנדסת סביבה | הנדסה ביוכימית, אשר לא נבחנו בבגרות בכימיה ב-3 יח"ל לפחות, וקיבלו ציון 70 ומעלה, יהיו חייבים בבחינת הסיווג בכימיה. מתקבלים שלא יעברו את בחינת הסיווג בכימיה, לא יוכלו להתחיל ללמוד קורסים בכימיה בטכניון.

בעלי בגרות מחו"ל הפטורים מבחינת הסיווג בכימיה