מי חייב בבחינת הסיווג בכימיה

חייבים בבחינה

המתקבלים למסלולים: הוראת המדעים במסלול להוראת ביולוגיה ומדעי הסביבה | הנדסת חומרים וביולוגיה | הנדסה כימית | הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון | ביולוגיה | הנדסת סביבה | הנדסה ביוכימית, אשר לא נבחנו בבגרות בכימיה ב-3  יח"ל לפחות, וקיבלו ציון 70 ומעלה, יהיו חייבים בבחינת הסיווג בכימיה. מתקבלים שלא יעברו את בחינת הסיווג בכימיה, לא יוכלו להתחיל ללמוד קורסים בכימיה בטכניון.

בעלי בגרות זרה הפטורים מבחינת הסיווג בכימיה

בעלי בגרות צרפתית (BAC) אשר ניבחנו בכימיה וקיבלו ציון 15 ומעלה.