מי חייב בבחינת הסיווג בכימיה

חייבים בבחינה

המתקבלים למסלולים: הוראת המדעים במסלול להוראת ביולוגיה ומדעי הסביבה | הנדסת חומרים וביולוגיה | הנדסה כימית | הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון | ביולוגיה | הנדסת סביבה | הנדסה ביוכימית, אשר לא נבחנו בבגרות בכימיה ב-3  יח"ל לפחות, וקיבלו ציון 70 ומעלה, יהיו חייבים בבחינת הסיווג בכימיה. מתקבלים שלא יעברו את בחינת הסיווג בכימיה, לא יוכלו להתחיל ללמוד קורסים בכימיה בטכניון.

בעלי בגרות מחו"ל הפטורים מבחינת הסיווג בכימיה