מכינה לקורס מבוא למדעי המחשב בשפת C למתקבלי תשפ"ג

אנו שמחים להזמין אתכם להשתתף במכינה לקורס מבוא למדעי המחשב בשפת C.

המכינה מיועדת למתקבלים ללימודים בטכניון בשהנ"ל תשפ"ג במסלולי הלימוד הבאים: מדעי המחשב, הנדסת חשמל ומחשבים, הנדסת נתונים ומידע, מתמטיקה עם מדעי המחשב, וילמדו בסמסטר הראשון ללימודיהם את הקורסים שמספרם 234114 או 234117.

המכינה תתקיים לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"ג, במהלך הקיץ (ספטמבר-אוקטובר 2022).

תכני המכינה

 • הסביבות והכלים הטכנולוגיים הדרושים ללימוד הקורס מבוא למדעי המחשב
 • מושגים בסיסיים במדעי המחשב
 • מושגים בסיסיים בשפת C
 • הכרות עם אלגוריתמים בסיסיים
 • תרשימי זרימה

רקע למכינה

 • המכינה אינה חובה.
 • ההכרעה במטלות השונות במכינה לא תשפיע על הציון בקורס מבוא למדעי המחשב בשפת C.
 • תכני המכינה מתאימים לצרכיהם של הסטודנטים ללא רקע במדעי המחשב. יחד עם זאת, גם סטודנטים עם רקע במדעי המחשב יוכלו להשתתף במכינה, בידיעה כי תכניה תוכננו לסטודנטים ללא רקע במדעי המחשב.
 • המכינה מבוססת על למידה עצמית בבית ולמידה בכיתות בקמפוס לסירוגין. על מנת להשלים את המכינה, יש ללמוד את כל המרכיבים בסדר שנקבע (ראו סעיף ב2). אי לימוד אחד המרכיבים יפגע בהכנה כולה.
 • המכינה תסתיים לפני תחילת סמסטר חורף.
 • הסטודנטים יגיעו למכינה בקמפוס עם מחשב נייד ואוזניות (תיבדק אפשרות שבמידת הצורך הטכניון ישאיל מחשב).

תיאור המכינה לקורס מבוא למדעי המחשב

מטרות המכינה

הסטודנטים יכירו וידעו לעבוד עם הסביבות הבאות:

 • Moodle
 • Codeblocks - סביבת העבודה איתה עובדים בקורס מבוא למדעי המחשב בשפת C.
 • כלי עבודה ממוחשבים כלליים.
 • הסטודנטים יתחילו לפתח חשיבה אלגוריתמית.
 • הסטודנטים ידעו לקרוא ולהבין אלגוריתמים פשוטים שנכתבו בשפות עיליות שונות (Python, C, C++, C#, Java).

מהלך המכינה

להלן מתוארים 6 ימי המכינה - 3 בבית ו- 3 בקמפוס.

יום 1 - מהבית
עבודה ב- Moodle, התקנות, עבודה ב- Codeblocks, תרשימי זרימה.

יום 2 - בקמפוס 21.9.22, 16:00-9:00
חשיבה אלגוריתמית, תמיכה בהתקנות, משתנים בשפת C, תרשימי זרימה ופעילות חברתית.

יום 3 - מהבית
כלים טכנולוגיים.

יום 4 - בקמפוס 29.9.22, 14:30-9:00
תרגול, תרשימי זרימה, פעילות חברתית.

יום 5 - מהבית
טבלאות מעקב, תרשימי זרימה, כתיבת תוכנית כולל הרצה ובדיקות.

יום 6 - בקמפוס 3.10.22, 14:30-9:00
הבנת תוכניות, תרשימי זרימה, טבלאות מעקב, תרגול ומסיבת סיום.

להרשמה לקורס

בהצלחה!