מסלולי קבלה מיוחדים

דרישות קבלה כלליות

מספר מסלולים מקבלים מספר קטן של מועמדים במסלול קבלה מיוחד. גם ממועמדים אלה נדרשים ציון פסיכומטרי, ידע באנגלית וידע בעברית (למי שנבחן בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית).

מסלול קבלה מיוחד להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון

דרישות קבלה מינימליות להגשת מועמדות

  • מועמדים בעלי תעודת בגרות הכוללת 5 יח"ל מתמטיקה בציון 70 ומעלה (או עברו בהצלחה את מבחן הסיווג במתמטיקה) ו-4 יח"ל אנגלית, ציון 104 ומעלה באנגלית בבחינה הפסיכומטרית וציון יע"ל 113 ומעלה, למי שחייבים בבחינה  זו.
  • מועמדים שציון הסכם שלהם נמוך עד נקודה וחצי מהסף הנדרש.
  • מועמדים הפטורים לפחות מבחינת סיווג אחת (פיזיקה או כימיה).

מועמדים אשר נרשמו להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון ועומדים בתנאים לעיל, יזומנו לריאיון* בוועדת קבלה.            הוועדה תכלול נציגים מהפקולטה ונציגים ממרכז רישום וקבלת מועמדים. בריאיון יתבקשו המועמדים לספר על הרקע שלהם, הזיקה למקצוע, ולענות על שאלות שונות.

*זימון לריאיון בוועדה אינו מבטיח קבלה למסלול זה.

מסלול קבלה מיוחד להנדסה כימית

דרישות קבלה מינימליות להגשת מועמדות

  • מועמדים בעלי תעודת בגרות הכוללת 5 יח"ל מתמטיקה בציון 70 ומעלה (או עברו בהצלחה את מבחן הסיווג במתמטיקה) ו-4 יח"ל אנגלית, ציון 104 ומעלה באנגלית בבחינה הפסיכומטרית וציון יע"ל 113 ומעלה, למי שחייבים בבחינה  זו.
  • מועמדים שציון הסכם שלהם נמוך עד נקודה מהסף הנדרש.
  • מועמדים הפטורים לפחות מבחינת סיווג אחת (פיזיקה או כימיה).

מועמדים אשר נרשמו להנדסה כימית בטכניון ועומדים בתנאים לעיל, יזומנו לריאיון* בוועדת קבלה. הוועדה תכלול נציגים מהפקולטה ונציגים ממרכז רישום וקבלת מועמדים. בראיון יתבקשו המועמדים לספר על הרקע שלהם, הזיקה למקצוע, ולענות על שאלות שונות.

*זימון לריאיון בוועדה אינו מבטיח קבלה למסלול זה.

מסלול קבלה מיוחד לכימיה

דרישות קבלה מינימליות להגשת מועמדות

  • מועמדים בעלי תעודת בגרות הכוללת 5 יח"ל מתמטיקה בציון 70 ומעלה (או עברו בהצלחה את מבחן הסיווג במתמטיקה) ו-4 יח"ל אנגלית, ציון 104 ומעלה באנגלית בבחינה הפסיכומטרית וציון יע"ל 113 ומעלה, למי שחייבים בבחינה  זו.
  • מועמדים שציון הסכם שלהם נמוך עד נקודה וחצי מהסף הנדרש.
  • מועמדים הפטורים לפחות מבחינת סיווג אחת (פיזיקה או כימיה).

מועמדים אשר נרשמו לכימיה בטכניון ועומדים בתנאים לעיל, יזומנו לריאיון* בוועדת קבלה. הוועדה תכלול נציגים מהפקולטה ונציגים ממרכז רישום וקבלת מועמדים. בריאיון יתבקשו המועמדים לספר על הרקע שלהם, הזיקה למקצוע, ולענות על שאלות שונות.

*זימון לריאיון בוועדה אינו מבטיח קבלה למסלול זה.