מעבר לרפואה על סמך ציון סכם

ניתן להגיש בקשה לעבור לרפואה  על בסיס ציון הסכם אחרי סמסטר אחד או שני סמסטרים.  תהליך המיון והקבלה במקרים אלו יהיה זהה למועמדות על בסיס ציון סכם.

גם המעוניינים להגיש בקשת מעבר לרפואה, ולמסלול לתואר כפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה , וכן גם המבקשים לעבור על בסיס רקע אקדמי, מתבקשים להגיש בקשת מעבר.

את הבקשה ניתן להגיש בטופס, והיא אינה כרוכה בתשלום.

מועד הגשת בקשת המעבר

ניתן להגיש בקשה לעבור מסלול לימודים בהתאם לזמני ההרשמה לטכניון לאותו הסמסטר. לא תתאפשר הגשת בקשת מעבר אחרי מועד זה.

תקינות אקדמית

המבקשים לעבור על בסיס ציון הסכם חייבים להיות במצב אקדמי תקין ( תקנה מספר 3.1.6 עמוד 32), בעת הגשת הבקשה לעבור לרפואה או למסלול לתואר כפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה ובעת מעבר המסלול (אם מתקבלים), אחרת תבוטל החלטת המעבר.