סיפי קבלה

  • ציון הסֶכֶם קובע את מיקום המועמדים בתחרות על מספר מוגבל של מקומות. סיפי הקבלה המפורסמים באתר הינם סיפי קבלה משוערים בלבד.
  • סיכויי הקבלה של מי שנמצא מעל חתך הקבלה טובים מאוד. 
  • בפועל עשוי סף הקבלה להיות שונה בשל מספר הנרשמים, איכות נתוניהם ומכסת המקומות.
  • בחלק מהמסלולים ייתכנו סיפי קבלה שונים לעדיפות ראשונה ושנייה.
  • במועד מאוחר עלולים סיפי הקבלה להיות גבוהים יותר.
  • סיפי הקבלה משתנים מעת לעת במשך כל תהליך הדיונים עד תחילת הסמסטר, ולפיכך הם יפורסמו רק באתר של מרכז רישום וקבלה, שם ניתן יהיה לעקוב אחרי השינויים בציוני הסכם.

טבלת סיפי הקבלה המשוערים לסמסטר ב תשע"ח (מרץ 2018)

מסלול ההרשמהסף משוערראויים לקידום
חינוך למדע וטכנולוגיה842
הנדסת חשמל88.5-
הנדסת נתונים ומידע88.5
הנדסת מערכות מידע89-
הנדסת תעשייה וניהול83.51
מדעי המחשב89-
מדעי המחשב ומתמטיקה90-
מתמטיקה841
מתמטיקה עם מדעי המחשב84-
מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים841
מתמטיקה-פיזיקה86-

טבלת סיפי הקבלה המשוערים לסמסטר א תשע"ט (אוקטובר 2018)

סיפי קבלה
מסלול לימודיםסף משוער
אדריכלות נוף 80
ארכיטקטורה 80
ביוכימיה מולקולריתיעודכן בהקדם
ביולוגיה (עדיפות שנייה 90)83
הנדסת אווירונוטיקה וחלל 84
הנדסה אזרחית 85
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון 84
הנדסה ביוכימית 84
הנדסה ביו-רפואית 87
הנדסה ביו-רפואית ופיזיקה 88
הנדסת הסביבה 82.5
הנדסת חומרים85
הנדסת חומרים וביולוגיה 86
הנדסת חומרים וכימיה 86
הנדסת חומרים ופיזיקה 86
הנדסת חשמל*88.5
הנדסת חשמל ופיזיקה 91
הנדסה כימית 82
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה 83
הנדסת מכונות 86
הנדסת מערכות מידע*89.5
הנדסת נתונים ומידע88.5
הנדסת תעשייה וניהול*84
חינוך למדע וטכנולוגיה*82
כימיהיעודכן בהקדם
מדעי המחשב*89.5
מדעי המחשב ומתמטיקה*90
מדעי המחשב ופיזיקה 90
מתמטיקה*84
מתמטיקה עם מדעי המחשב*84
מתמטיקה עם סטטיסטיקה* 84
מתמטיקה-פיזיקה* 86
פיזיקה 84
רפואה93-94
הנדסה ביו-רפואית ורפואה (מסלול משולב)
94-93
*  שימו לב! המסלול נפתח בסמסטר א ו-ב.

למחשבון לחישוב סכם 

באתר תמצאו גם את הנוסחאות המדויקות ודפי עזר לחישוב הסכם