סיפי קבלה משוערים

  • ציון הסֶכֶם קובע את מיקום המועמדים בתחרות על מספר מוגבל של מקומות. סיפי הקבלה המפורסמים באתר הינם סיפי קבלה משוערים בלבד.
  • סיכויי הקבלה של מי שנמצא מעל חתך הקבלה טובים מאוד. 
  • בפועל עשוי סף הקבלה להיות שונה בשל מספר הנרשמים, איכות נתוניהם ומכסת המקומות.
  • בחלק מהמסלולים ייתכנו סיפי קבלה שונים לעדיפות ראשונה ולעדיפות שנייה.
  • במועד מאוחר עלולים סיפי הקבלה להיות גבוהים יותר.
  • סיפי הקבלה משתנים מעת לעת במשך כל תהליך הדיונים עד תחילת הסמסטר, ולפיכך הם יפורסמו רק באתר של מרכז רישום וקבלה. כאן ניתן לעקוב אחרי השינויים בציוני הסכם.

סיפי קבלה משוערים לסמסטר א תשפ"א (אוקטובר 2020)

סיפי הקבלה משוערים בלבד והם עשויים להשתנות במהלך ההרשמה.

שימו לב!

הזימון למבחן מו"ר נערך לפי הסכם של המועמדים. מכיוון שיש מועמדים רבים בכל עשירית אנחנו מזמנים לפי סכם מדויק יותר: ברמה של מאית.

הזימונים ימשכו עד למספר ימים לפני המבחן עצמו. הסכם לזימון מתעדכן מדי מספר ימים באתר.

סיפי קבלה
מסלול לימודיםסף קבלה משוערהסכם הנדרש לקבלת מלגת מצטייני סכם**סף קבלה לראויים לקידום***
אדריכלות נוף 80912
ארכיטקטורה 82.595-
ביוכימיה מולקולרית 8493-
ביולוגיה83
(בעדיפות שנייה הסף יהיה 90)
91-
הנדסה אזרחית 85921
הנדסה ביוכימית 83932
הנדסה ביו-רפואית 87951
הנדסה ביו-רפואית ופיזיקה 88951
הנדסה כימית 82922
הנדסת אווירונוטיקה וחלל 86921
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון 83.5922
הנדסת הסביבה 82.5911
הנדסת חומרים 86931
הנדסת חומרים וביולוגיה 86931
הנדסת חומרים וכימיה 86931
הנדסת חומרים ופיזיקה 86931
הנדסת חשמל* 9095-
הנדסת חשמל ופיזיקה 9195-
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה 83911
הנדסת מכונות 85941
הנדסת מערכות מידע87922
הנדסת נתונים ומידע 89941
הנדסת תעשייה וניהול 87912
חינוך למדע וטכנולוגיה* 82912
כימיה 8491-
מדעי המחשב* ההרשמה הסתיימה95-
מדעי המחשב ומתמטיקה* ההרשמה הסתיימה95-
מדעי המחשב ופיזיקה ההרשמה הסתיימה95-
מתמטיקה* 86921
מתמטיקה עם מדעי המחשב* 86911
מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר הביצועים* 86911
מתמטיקה-פיזיקה 86941
פיזיקה 8694-
רפואה 93.64
הזימונים הסתיימו
--
רפואה והנדסה ביו-רפואית (תואר כפול) 93.64
זימונים הסתיימו
--
רפואה והנדסת חומרים ( תואר כפול) 93.64
הזימונים הסתיימו
--
רפואה ומדעי המחשב ( תואר כפול) 93.64
הזימונים הסתיימו
--
תוכנית רוטשילד למצוינים תנאי הקבלה מפורטים באתר התוכנית -
מבטיםקבלה על פי ממוצע אקדמי--

* מסלולים הנפתחים בסמסטר א ו-ב

** הדרישות לקבלת מלגת מצטייני סכם, בנוסף לציון הסכם.

*** מי מוגדר כראוי לקידום

למחשבון לחישוב סכם