סיפי קבלה משוערים

  • ציון הסֶכֶם קובע את מיקום המועמדים בתחרות על מספר מוגבל של מקומות. סיפי הקבלה המפורסמים באתר הינם סיפי קבלה משוערים בלבד.
  • סיכויי הקבלה של מי שנמצא מעל חתך הקבלה טובים מאוד. 
  • בפועל עשוי סף הקבלה להיות שונה בשל מספר הנרשמים, איכות נתוניהם ומכסת המקומות.
  • בחלק מהמסלולים ייתכנו סיפי קבלה שונים לעדיפות ראשונה ושנייה.
  • במועד מאוחר עלולים סיפי הקבלה להיות גבוהים יותר.
  • סיפי הקבלה משתנים מעת לעת במשך כל תהליך הדיונים עד תחילת הסמסטר, ולפיכך הם יפורסמו רק באתר של מרכז רישום וקבלה, שם ניתן יהיה לעקוב אחרי השינויים בציוני הסכם.

סיפי קבלה משוערים לסמסטר ב תש"ף (מרץ 2019)

שימו לב!

סיפים אלו משוערים ועשויים להשתנות במהלך תקופת הרישום.

סיפי קבלה
מסלול לימודיםסף משוער
הנדסת חשמל 90
חינוך למדע וטכנולוגיה 84
מדעי המחשב 90
מדעי המחשב ומתמטיקה 92
מתמטיקה 86
מתמטיקה עם מדעי המחשב 86
מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר הביצועים 86
מתמטיקה-פיזיקה 86
מבטיםקבלה על פי ממוצע אקדמי

סיפי קבלה שהיו בסמסטר א תש"ף (אוקטובר 2019)

סיפי קבלה
מסלול לימודיםסף משוער
אדריכלות נוף 80 (בעדיפות שנייה הסף הוא 82)
ארכיטקטורה 82
ביוכימיה מולקולרית 84
ביולוגיה84 (בעדיפות שנייה הסף הוא 90)
הנדסת אווירונוטיקה וחלל 84
הנדסה אזרחית 85
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון 83
הנדסה ביוכימית 83
הנדסה ביו-רפואית 87
הנדסה ביו-רפואית ופיזיקה 88
הנדסה ביו-רפואית ורפואה (תואר כפול) 93.4
הנדסת הסביבה 82.5
הנדסת חומרים 86
הנדסת חומרים וביולוגיה 86
הנדסת חומרים וכימיה 86
הנדסת חומרים ופיזיקה 86
הנדסת חשמל* 90
הנדסת חשמל ופיזיקה 91
הנדסה כימית 82
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה 83
הנדסת מכונות 85
הנדסת מערכות מידע87
הנדסת נתונים ומידע 89
הנדסת תעשייה וניהול 87
חינוך למדע וטכנולוגיה* 84
כימיה 84
מדעי המחשב* 90
מדעי המחשב ומתמטיקה* 92
מדעי המחשב ופיזיקה 91
מתמטיקה* 86
מתמטיקה עם מדעי המחשב* 86
מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר הביצועים* 86
מתמטיקה-פיזיקה* 86
פיזיקה 84
רפואה 93.4
רפואה ומדעי המחשב ( תואר כפול) 93.4
רפואה והנדסת חומרים ( תואר כפול) 93.4
תוכנית רוטשילד למצוינים תנאי הקבלה מפורטים באתר התוכנית (הקבלה לשנה זו הסתיימה)
מבטיםקבלה על פי ממוצע אקדמי

 המסלולים המעניקים תוספת לציון הסכם לראויים לקידום

הנוסחאות המדויקות ודפי עזר לחישוב הסכם

למחשבון לחישוב סכם