סיפי קבלה משוערים

  • ציון הסֶכֶם קובע את מיקום המועמדים בתחרות על מספר מוגבל של מקומות. סיפי הקבלה המפורסמים באתר הינם סיפי קבלה משוערים בלבד.
  • סיכויי הקבלה של מי שנמצא מעל חתך הקבלה טובים מאוד. 
  • בפועל עשוי סף הקבלה להיות שונה בשל מספר הנרשמים, איכות נתוניהם ומכסת המקומות.
  • בחלק מהמסלולים ייתכנו סיפי קבלה שונים לעדיפות ראשונה ושנייה.
  • במועד מאוחר עלולים סיפי הקבלה להיות גבוהים יותר.
  • סיפי הקבלה משתנים מעת לעת במשך כל תהליך הדיונים עד תחילת הסמסטר, ולפיכך הם יפורסמו רק באתר של מרכז רישום וקבלה, שם ניתן יהיה לעקוב אחרי השינויים בציוני הסכם.

סיפי קבלה משוערים לסמסטר ב תש"ף (מרץ 2019)

שימו לב!

סיפים אלו משוערים ועשויים להשתנות במהלך תקופת הרישום.

סיפי קבלה
מסלול לימודיםסף משוער
הנדסת חשמל 90
חינוך למדע וטכנולוגיה 82
מדעי המחשב 90
מדעי המחשב ומתמטיקה 92
מתמטיקה 86
מתמטיקה עם מדעי המחשב 86
מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר הביצועים 86
מבטיםקבלה על פי ממוצע אקדמי

סיפי קבלה משוערים לסמסטר א תשפ"א (אוקטובר 2020)

סיפי הקבלה משוערים בלבד והם עשויים להשתנות במהלך ההרשמה.

סיפי קבלה
מסלול לימודיםסף קבלה משוערהסכם הנדרש לקבלת מלגת מצטייני סכם**סף קבלה לראויים לקידום***
אדריכלות נוף 80
(בעדיפות שנייה הסף יהיה 82)
912
ארכיטקטורה 8295-
ביוכימיה מולקולרית 8493-
ביולוגיה84
(בעדיפות שנייה הסף יהיה 90)
91-
הנדסת אווירונוטיקה וחלל 86921
הנדסה אזרחית 85921
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון 84 922
הנדסה ביוכימית 83932
הנדסה ביו-רפואית 87951
הנדסה ביו-רפואית ופיזיקה 88951
הנדסת הסביבה 82.5911
הנדסת חומרים 86931
הנדסת חומרים וביולוגיה 86931
הנדסת חומרים וכימיה 86931
הנדסת חומרים ופיזיקה 86931
הנדסת חשמל* 9095-
הנדסת חשמל ופיזיקה 9195-
הנדסה כימית 82922
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה 83911
הנדסת מכונות 86941
הנדסת מערכות מידע87922
הנדסת נתונים ומידע 89941
הנדסת תעשייה וניהול 87912
חינוך למדע וטכנולוגיה* 82912
כימיה 8491-
מדעי המחשב* 90.595-
מדעי המחשב ומתמטיקה* 92 95-
מדעי המחשב ופיזיקה 92 95-
מתמטיקה* 86921
מתמטיקה עם מדעי המחשב* 86911
מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר הביצועים* 86911
מתמטיקה-פיזיקה 86941
פיזיקה 8694-
רפואה 93.4 --
רפואה והנדסה ביו-רפואית (תואר כפול) 93.4 --
רפואה והנדסת חומרים ( תואר כפול) 93.4--
רפואה ומדעי המחשב ( תואר כפול) 93.4--
תוכנית רוטשילד למצוינים תנאי הקבלה מפורטים באתר התוכנית -
מבטיםקבלה על פי ממוצע אקדמי--

* מסלולים הנפתחים בסמסטר א ו-ב

** הדרישות לקבלת מלגת מצטייני סכם, בנוסף לציון הסכם.

*** מי מוגדר כראוי לקידום

הנוסחאות המדויקות ודפי עזר לחישוב הסכם

למחשבון לחישוב סכם