סיפי קבלה משוערים לסמסטר א (תש"ף)

  • ציון הסֶכֶם קובע את מיקום המועמדים בתחרות על מספר מוגבל של מקומות. סיפי הקבלה המפורסמים באתר הינם סיפי קבלה משוערים בלבד.
  • סיכויי הקבלה של מי שנמצא מעל חתך הקבלה טובים מאוד. 
  • בפועל עשוי סף הקבלה להיות שונה בשל מספר הנרשמים, איכות נתוניהם ומכסת המקומות.
  • בחלק מהמסלולים ייתכנו סיפי קבלה שונים לעדיפות ראשונה ושנייה.
  • במועד מאוחר עלולים סיפי הקבלה להיות גבוהים יותר.
  • סיפי הקבלה משתנים מעת לעת במשך כל תהליך הדיונים עד תחילת הסמסטר, ולפיכך הם יפורסמו רק באתר של מרכז רישום וקבלה, שם ניתן יהיה לעקוב אחרי השינויים בציוני הסכם.

 סיפי קבלה משוערים לסמסטר א תש"ף (אוקטובר 2019)

שימו לב!

סיפים אלו משוערים ועשויים להשתנות במהלך תקופת הרישום.

סיפי קבלה
מסלול לימודיםסף משוער
אדריכלות נוף 80 (בעדיפות שנייה הסף הוא 82) (הקבלה לשנה זו הסתיימה)
ארכיטקטורה 82 (הקבלה לשנה זו הסתיימה)
ביוכימיה מולקולרית 84
ביולוגיה84 (בעדיפות שנייה הסף הוא 90)
הנדסת אווירונוטיקה וחלל 84
הנדסה אזרחית 85
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון 83 מסלול קבלה חדש
הנדסה ביוכימית 83
הנדסה ביו-רפואית 87
הנדסה ביו-רפואית ופיזיקה 88
הנדסה ביו-רפואית ורפואה (תואר כפול) 93.4 (הקבלה לשנה זו הסתיימה)
הנדסת הסביבה 82.5
הנדסת חומרים 86
הנדסת חומרים וביולוגיה 86
הנדסת חומרים וכימיה 86
הנדסת חומרים ופיזיקה 86
הנדסת חשמל* 91
הנדסת חשמל ופיזיקה 91
הנדסה כימית 82
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה 83
הנדסת מכונות 85
הנדסת מערכות מידע87
הנדסת נתונים ומידע 89
הנדסת תעשייה וניהול 87
חינוך למדע וטכנולוגיה* 82
כימיה 84
מדעי המחשב* 90 (הקבלה לשנה זו הסתיימה)
מדעי המחשב ומתמטיקה* 91 (הקבלה לשנה זו הסתיימה)
מדעי המחשב ופיזיקה 91 (הקבלה לשנה זו הסתיימה)
מתמטיקה* 86
מתמטיקה עם מדעי המחשב* 86
מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר הביצועים* 86
מתמטיקה-פיזיקה* 86
פיזיקה 84
רפואה 93.4 (הקבלה לשנה זו הסתיימה)
תוכנית רוטשילד למצוינים תנאי הקבלה מפורטים באתר התוכנית (הקבלה לשנה זו הסתיימה)
מבטיםקבלה על פי ממוצע אקדמי

שימו לב! המסלול נפתח בסמסטר א ו-ב.

 

המסלולים המעניקים תוספת לציון הסכם לראויים לקידום

הנוסחאות המדויקות ודפי עזר לחישוב הסכם

למחשבון לחישוב סכם