סיפי קבלה לסמסטר א וסמסטר ב

  • ציון הסֶכֶם קובע את מיקום המועמדים בתחרות על מספר מוגבל של מקומות. סיפי הקבלה המפורסמים באתר הינם סיפי קבלה משוערים בלבד.
  • סיכויי הקבלה של מי שנמצא מעל חתך הקבלה טובים מאוד. 
  • בפועל עשוי סף הקבלה להיות שונה בשל מספר הנרשמים, איכות נתוניהם ומכסת המקומות.
  • בחלק מהמסלולים ייתכנו סיפי קבלה שונים לעדיפות ראשונה ושנייה.
  • במועד מאוחר עלולים סיפי הקבלה להיות גבוהים יותר.
  • סיפי הקבלה משתנים מעת לעת במשך כל תהליך הדיונים עד תחילת הסמסטר, ולפיכך הם יפורסמו רק באתר של מרכז רישום וקבלה, שם ניתן יהיה לעקוב אחרי השינויים בציוני הסכם.

מסלולי הלימודים הנפתחים בסמסטר ב תשע"ט ( מרץ 2019) וסיפי קבלה משוערים

(סיפים אלו משוערים ויכולים להשתנות במהלך תקופת הרישום)

מסלול ההרשמהסף משוערראויים לקידום
חינוך למדע וטכנולוגיה842
הנדסת חשמל89-
הנדסת תעשייה וניהול841
מדעי המחשב92-
מדעי המחשב ומתמטיקה91-
מתמטיקה841
מתמטיקה עם מדעי המחשב841
מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים841
מתמטיקה-פיזיקה861

למחשבון לחישוב סכם 

 הנוסחאות המדויקות ודפי עזר לחישוב הסכם

טבלת סיפי הקבלה שהיו לסמסטר א תשע"ט (אוקטובר 2018)

סיפי קבלה
מסלול לימודיםסף משוער
אדריכלות נוף 80
(עדיפות שנייה 82)
ארכיטקטורה 81
ביוכימיה מולקולרית 84
ביולוגיה (עדיפות שנייה 90) 84
הנדסת אווירונוטיקה וחלל 84
הנדסה אזרחית 86
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון 83
הנדסה ביוכימית 84
הנדסה ביו-רפואית 87
הנדסה ביו-רפואית ופיזיקה 88
הנדסת הסביבה 82.5
הנדסת חומרים 85
הנדסת חומרים וביולוגיה 86
הנדסת חומרים וכימיה 86
הנדסת חומרים ופיזיקה 86
הנדסת חשמל* 89
הנדסת חשמל ופיזיקה 91
הנדסה כימית 82
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה 83
הנדסת מכונות 85
הנדסת נתונים ומידע 89
הנדסת תעשייה וניהול* 83.5
חינוך למדע וטכנולוגיה* 82
כימיה 84
מדעי המחשב* 95
מדעי המחשב ומתמטיקה* 95
מדעי המחשב ופיזיקה 95
מתמטיקה* 84
מתמטיקה עם מדעי המחשב* 84
מתמטיקה עם סטטיסטיקה* 84
מתמטיקה-פיזיקה* 86
פיזיקה 84
רפואה 93.6
הנדסה ביו-רפואית ורפואה (מסלול משולב) 93.6
תוכנית הטכניון למצויניםלתנאי קבלה מפורטים הקליקו
*  שימו לב! המסלול נפתח בסמסטר א ו-ב.