סיפי קבלה משוערים לשנה"ל תשע"ח (10.2017)

  • ציון הסֶכֶם קובע את מיקום המועמדים בתחרות על מספר מוגבל של מקומות. סיפי הקבלה המפורסמים בטבלה הנם סיפי קבלה משוערים בלבד.
  • סיכויי הקבלה של מי שנמצא מעל חתך הקבלה טובים מאוד. 
  • בפועל עשוי סף הקבלה להיות שונה בשל מספר הנרשמים, איכות נתוניהם ומכסת המקומות.
  • בחלק מהמסלולים ייתכנו סיפי קבלה שונים לעדיפות ראשונה ושנייה.
  • במועד מאוחר עלולים סיפי הקבלה להיות גבוהים יותר.
  • סיפי הקבלה משתנים מעת לעת במשך כל תהליך הדיונים עד תחילת הסמסטר, ולפיכך הם יפורסמו רק באתר של מרכז רישום וקבלה, שם ניתן יהיה לעקוב אחרי השינויים בציוני הסכם.

סיפי קבלה משוערים לסמסטר א

סיפי קבלה משוערים לשנה"ל תשע"ח
מסלול לימודיםסף משוער
אדריכלות נוף *78
ארכיטקטורה *80
ביוכימיה מולקולרית *83
ביולוגיה *(עדיפות שנייה 90)83
הנדסת אווירונוטיקה וחלל *84
הנדסה אזרחית *85
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון *84
הנדסה ביוכימית *84
הנדסה ביו-רפואית *87
הנדסה ביו-רפואית ופיזיקה *88
הנדסת הסביבה *83
הנדסת חומרים*84.5
הנדסת חומרים וביולוגיה *85
הנדסת חומרים וכימיה * 85
הנדסת חומרים ופיזיקה *85
הנדסת חשמל88.3
הנדסת חשמל ופיזיקה *91
הנדסה כימית *82.5
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה *83
הנדסת מכונות *84.5
הנדסת מערכות מידע89
הנדסת נתונים ומידע*88.5
הנדסת תעשייה וניהול83.5
חינוך למדע וטכנולוגיה83
כימיה *81
מדעי המחשב95
מדעי המחשב ומתמטיקה90
מדעי המחשב ופיזיקה *90
מתמטיקה84
מתמטיקה עם מדעי המחשב84
מתמטיקה עם סטטיסטיקה 84
מתמטיקה-פיזיקה 86
פיזיקה *84
רפואה-מגמת רפואה* (סף זימון לבחינת המיון לרפואה-מו"ר)92-94
רפואה-מגמה מדעית *(הסכם ייקבע על-פי הביקוש וההיצע)94
הנדסה ביו-רפואית ורפואה-מגמת רפואה(מסלול משולב)* (סף זימון לבחינת מו"ר)94-92
*  שימו לב! המסלול נפתח בסמסטר א בלבד.

למחשבון לחישוב סכם 

באתר תמצאו גם את הנוסחאות המדויקות ודפי עזר לחישוב הסכם