ערוץ קבלה מיוחד להנדסת חשמל לסמסטר ב לשנה"ל  תשע"ט (מרץ 2019)

הפקולטה להנדסת חשמל בטכניון תפעיל ערוץ קבלה מיוחד למועמדים להנדסת חשמל, המצטיינים בתחומים מעבר ללימודים בבית הספר התיכון. התוכנית תקפה לסמסטר ב' תשע"ט (מרץ 2019). מספר המקומות מצומצם.

ערוץ קבלה זה מיועד למועמדים שאינם עומדים בדרישת הסכם המקנה קבלה אוטומטית.

על המועמדים בערוץ זה  לקיים את שתי דרישות הסף הבאות:

 1. ציון סכם של 87 ומעלה.
 2. בגרות במתמטיקה ובפיסיקה בהיקף של 5 יחידות בציון של 85 לפחות.
 3. דרישות אנגלית ועברית בבחינה הפסיכומטרית, לפי הנהוג בשאר מסלולי הקבלה בטכניון.

המעוניינים מתבקשים

 • להירשם להנדסת חשמל באתר
 • לשלוח קורות חיים (עד עמוד אחד)
 • לשלוח את תשובותיהם לשאלות המצורפות מטה

המועמדות תישקל על סמך מסמכים אלה ונתוני ההרשמה הרגילה.

מועמדים מתאימים בלבד יוזמנו לריאיון אישי בפקולטה.

שאלות למועמדים
אנא התייחסו בקצרה לכל אחד מהנושאים הבאים (עד 2 עמודים לכל המסמך):

 1. מדוע ברצונך ללמוד הנדסת חשמל בטכניון?
 2. האם יש נושא מדעי או הנדסי המושך אותך במיוחד? האם למדת או חקרת בנושא?
 3. האם למדת נושא כלשהו מעבר ללימודי התיכון (כגון: קורסים, השתלמויות, תואר אקדמי קודם וכו')?
 4. ציינו תחביבים במידה ויש, אופן העיסוק ובפרט הישגים מיוחדים.
 5. ציינו פרויקטים מיוחדים, תחרויות והישגים מיוחדים נוספים בהם עסקת/זכית.
 6. ציינו פעילות חברתית ותרומה לקהילה (כגון: תנועות נוער, פעילות התנדבותית, שירות צבאי ולאומי, שנת שירות, משלחות, וכו').
  המועמדים מתבקשים להירשם באתר ולהעביר את המסמכים המפורטים למעלה עד לתאריך 10.1.19 לדוא"ל:  rishum@technion.ac.il

נא לציין בראש כל מסמך: שם, ת.ז.  ולציין בנושא ההודעה: "ערוץ קבלה מיוחד להנדסת חשמל".