סיום הרשמה וקבלה לסמסטר א

 סיום הרשמה וכל דיוני הקבלה לסמסטר א .

ההרשמה וכל דיוני הקבלה לטכניון לסמסטר א הסתיימו.

ההרשמה לסמסטר ב תחל ב-1.11.2017