ציון מו"ר לקבלה לרפואה לשנה זו

השנה ציון מו"ר לקבלה לרפואה-מגמת רפואה ולתואר הכפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה הוא 203.