המשך ההרשמה לטכניון

הרשמה לסמסטר א לשנה"ל תשע"ט

ההרשמה לסמסטר א נמשכת. ניתן לראות את תאריכי סיום ההרשמה למסלולים השונים באתר שלנו, בלוחות זמנים.