ציון מו"ר לקבלה לרפואה לתשע"ט

ציון מו"ר לקבלה לרפואה השנה הוא 204 ומעלה.