הרשמה לסמסטר ב

ההרשמה לטכניון לסמסטר א הסתיימה.

ההרשמה לסמסטר ב תיפתח בתאריך 1.11.2018

מסלולי הלימודים הנפתחים  בסמסטר ב | תשע"ט (מרץ 2019) וסיפי קבלה משוערים

(סיפים אלו משוערים ויכולים להשתנות במהלך תקופת הרישום)

מסלול ההרשמהסף משוערראויים לקידום
חינוך למדע וטכנולוגיה842
הנדסת חשמל89-
הנדסת תעשייה וניהול841
מדעי המחשב92-
מדעי המחשב ומתמטיקה91-
מתמטיקה841
מתמטיקה עם מדעי המחשב841
מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים841
מתמטיקה-פיזיקה861