הרשמה לסמסטר ב

ההרשמה לטכניון לסמסטר א הסתיימה.

ההרשמה לסמסטר ב תיפתח בתאריך 1.11.2018

מסלולי הלימודים הנפתחים  בסמסטר ב | תשע"ט (מרץ 2019) וסיפי קבלה משוערים

(סיפים אלו משוערים ויכולים להשתנות במהלך תקופת הרישום)

מסלול ההרשמהסף משוערראויים לקידום
הנדסת חשמל* 89-
הנדסת תעשייה וניהול* 861
חינוך למדע וטכנולוגיה* 842
מדעי המחשב* 90-
מדעי המחשב ומתמטיקה* 91-
מתמטיקה* 841
מתמטיקה עם מדעי המחשב* 841
מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר הביצועים* 841
מתמטיקה-פיזיקה* 861