מועדי הרשמה לטכניון

הרשמה לסמסטר ב לשנה"ל תשע"ט (מרץ 2019)

ההרשמה לסמסטר ב תחל ב-1.11.2018.

הרשמה לסמסטר א לשנה"ל תש"ף (אוקטובר 2019)

ההרשמה לסמסטר א תתחיל ב-20.1.2019.