בחינת מיון לארכיטקטורה

בחינת המיון לארכיטקטורה תתקיים בתאריך 12.4.2019. מידע על הבחינה