התחלת הרשמה מאוחרת לסמסטר א

הרשמה מאוחרת לטכניון תתחיל בתאריך 2.6.2019 ותסתיים בתאריך 30.6.2019

הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי בהתאם למצב הקבלה שיהיה.

ההרשמה הסתיימה לארכיטקטורה, לאדריכלות נוף, לרפואה ולהנדסה ביו-רפואית ורפואה.