הרשמה מאוחרת לטכניון לסמסטר א תש"ף (אוקטובר 2019)

הרשמה מאוחרת לסמסטר א

ההרשמה לסמסטר א סגורה למסלולים הבאים:

רפואה, תואר כפול: הנדסה ביו-רפואית ורפואה, ארכיטקטורה, אדריכלות נוף, מדע המחשב, מדע המחשב ופיזיקה, מדעי המחשב ומתמטיקה.

ההרשמה המאוחרת לשאר המסלולים נמשכת, על בסיס מקום פנוי. לא ניתן לקבל מעונות בשלב זה.