סגירת ההרשמה לסמסטר א ופתיחת ההרשמה לסמסטר ב

סגירת ההרשמה לסמסטר א

ההרשמה לטכניון לסמסטר א תיסגר בתאריך 19.9.2019 בשעה 12:00 בצהרים.

התחלת ההרשמה לסמסטר ב

ההרשמה לטכניון לסמסטר ב תיפתח בתאריך 1.11.2019

המסלולים הפתוחים להרשמה בסמסטר זה הם:

חינוך למדע וטכנולוגיה

הנדסת חשמל

מדעי המחשב

מדעי המחשב ומתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה עם מדעי המחשב

מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים

מתמטיקה-פיזיקה

מבטים