הרשמה לטכניון לשנה"ל תשפ"א ( אוקטובר 2020)

ההרשמה לטכניון לסמסטר א לשנה"ל תשפ"א תחל ב-20.1.2020.

במקבעל תימשך גם ההרשמה לסמסטר ב לשנה"ל תש"ף, עלך בסיס מקום פנוי.