פתיחת ההרשמה לסמסטר א תשפ"א (אוקטובר 2020)

החלה ההרשמה לטכניון לסמסטר א תשפ"א (אוקטובר 2020). 

נמשכת ההרשמה המאוחרת לסמסטר ב תש"ף.