הרשמה לתוכנית הטכניון למצוינים

החלה ההרשמה לתוכנית המצוינים של הטכניון-תוכנית רוטשילד 

תוכנית הטכניון למצוינים היא תוכנית לימודים אקדמית מותאמת אישית למיצוי הסקרנות, היצירתיות והעמקת תחומי הדעת.

תוכנית הטכניון למצוינים מיועדת לסטודנטים המסוגלים והמעוניינים ללמוד אחרת, על פי תוכנית לימודים ייחודית, המאפשרת העמקה והרחבה במגוון תחומי ידע.

ההרשמה לתוכנית המצוינים היא ישירה ובנפרד מההרשמה לטכניון. היא מתבצעת באתר האינטרנט של התוכנית ואינה כרוכה בתשלום | excellence.technion.ac.il

  • ההרשמה מתקיימת אחת לשנה מתאריך 20.1.2020  ועד אמצע מרץ, ומיועדת למועמדים המעוניינים להתחיל את לימודיהם בסמסטר א תשפ"א (אוקטובר 2020).