הודעה למועמדים לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף

נשלחו הודעות קבלה ראשונות למועמדים למסלולים אלו. הודעות נוספות ישלחו בשבועות הקרובים בהתאם למקומות הפנויים במסלול.