הרשמה לבחינת הסיווג בפיזיקה

הסתיימה ההרשמה לבחינת הסיווג בפיזיקה בתאריך 16.7.2020. ניתן להירשם לבחינה במועד הבא.