זימון לבחינת מו"ר למועמדים לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה

  • כפי שאתם יודעים הזימונים לבחינת מו"ר התחילו. מרכז הזימונים של המרכז הארצי לבחינות והערכה שולח את הזימונים למועמדים על פי ציון סכם יורד. מכיוון שלרפואה בטכניון יש מעל 1,000 מועמדים, בכל עשירית סכם יש עשרות מועמדים. לא תמיד מכסת הנבחנים יכולה לכלול את כול אותם המועמדים בסכם מסויים. לפיכך הזימון נעשה על פי ציון הסכם המדויק עד אלפית הנקודה (כלומר 3 ספרות אחרי הנקודה), לדוגמה: 93.245.
  • בחינת מו"ר תיערך באופן מקוון. החלק הביוגרפי יתקיים כרגיל. כל הפרטים באתר:

https://www.nite.org.il/news/update_medicine_tests/