הסתיימו הזימונים לבחינת מו"ר

הזימונים למבחן מור/מרקם לשנה זו הסתיימו.

לטכניון נרשמו מעל 1,000 מועמדים כולם מצויינים ומוכשרים. אנחנו מאחלים לנבחנים הצלחה רבה במבחן.

מועמדים לרפואה ולאתרים הכפולים עם רפואהשלא זומנו למבחן ומבקשים לבדוק אפשרויות לימוד אחרות מוזמנים לפנות למוקד המידע: 04-8295555