עיכוב במתן מענה

הטכניון עבר לעבוד במתכונת של קפסולות. כלומר, רק מחצית מהעובדים נמצאים בעבודה בזמן נתון. לכן המענה בטלפון או בדוא"ל איטיים יותר. אנו משתדלים לענות לכול פנייה בהקדם האפשרי. אנו מבקשים את הבנתכם וסבלנותכם.

להזכירכם, בהוראת משרד הבריאות אין קבלת קהל במרכז רישום.