סגירת ההרשמה המאוחרת לסמסטר א

ההרשמה המאוחרת לטכניון לסמסטר א תיסגר בתאריך 30.8.2020. לאחר מכן לא תהיה יותר הרשמה לטכניון. מועמדים המעוניינים שידונו בהם לאחר תאריך זה, כמו משפרי ציוני בגרות בקיץ, יכולים להירשם רק עד סוף חודש אוגוסט. הדיון יהיה על בסיס מקום פנוי. לא  ניתן יהיה לקבל מעונות.

התחלת ההרשמה לסמסטר ב

ההרשמה לסמסטר ב, למסלולים הנפתחים בסמסטר זה, תחל בתאריך 1.11.2020