סיום הדיונים לקבלה לסמסטר א

הרישום והקבלה לסמסטר א הסתיימו.

הטכניון אינו קולט יותר ציוני בחינות ממועד ספטמבר: ציון פסיכומטרי, ציון יע"ל וציון אמי"ר.

אין יותר קליטה של ציוני בגרות ממועד קיץ.

הרשמה לסמסטר ב לשנה"ל תשפ"א

המעוניינים יכולים להירשם מחדש לסמסטר ב למסלולים שנפתחים בסמסטר זה. ההרשמה תחל ב-1.11.2020

הרשמה לשנה"ל תשפ"ב ( אוקטובר 2021)

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב תחל לקראת סוף חודש ינואר 2021. בדצמבר 2020 נפרסם את תנאי הקבלה המעודכנים לאותה שנה.