הרשמה לסמסטר ב לשנה"ל תשפ"א (מרץ 2021)

נפתחה ההרשמה לסמסטר ב לשנה"ל תשפ"א

ההרשמה החלה בתאריך ב-1.11.2020 והיא תסתיים בתאריך 30.1.2021.

הרשמה לשנה"ל תשפ"ב (אוקטובר 2021)

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב תחל בתאריך 17.1.2021.

בדצמבר 2020 נפרסם את תנאי הקבלה המעודכנים לשנה"ל תשפ"ב.