מועדי הרשמה לארכיטקטורה ותאריכי בחינת הכניסה

בחינות כניסה לארכיטקטורה

השינויים בבחינה

  • השנה יהיו שתי בחינות כניסה לארכיטקטורה בשני מועדים שונים 
  • הבחינות תהיינה מקוונות.
  • לא ניתן יהיה  לגשת לשני המועמדים.
  •  הבדיקה תארך כארבעה שבועות.

 מועדי ההרשמה לארכיטקטורה ותאריכי בחינות הכניסה 

 

פתיחת הרשמה ראשונה - 17.1.2021

סיום הרשמה ראשונה  - 15.2.2021

בחינה מועד ראשון - 21.2.2021

 

פתיחת הרשמה שנייה - 22.2.2021

סגירת הרשמה שנייה - 18.3.2021

בחינה מועד שני - 25.3.2021

הציונים יתפרסמו לאחר כארבעה שבועות.