פתיחת ההרשמה לסמסטר א תשפ"ב (אוקטובר 2021)

פתיחת ההרשמה לטכניון לסמסטר א תשפ"ב

ההרשמה תתחיל בתאריך 17.1.2021 בשעה 10:00.

במקביל נמשכת ההרשמה לסמסטר ב תשפ"א (מרץ 2021)

שימו לב בבחירת מועד ההרשמה. הקפידו  לבחור במועד בו אתם מעוניינים להתחיל ללמוד.

בהצלחה