הרשמה לטכניון

הרשמה לסמסטר ב תשפ"א (מרץ 2021)

ההרשמה לסמסטר זה הסתיימה.

ניתן להירשם רק לתעודת הוראה במדעים.  

ראו לוחות זמנים.

הרשמה לסמסטר א תשפ"ב (אוקטובר 2021)

ההרשמה לטכניון לכול המסלולים, פרט למסלול לאדריכלות נוף, נמשכת כמפורסם בלוח הזמנים.