הרשמה לטכניון

הרשמה לסמסטר ב תשפ"א (מרץ 2021)

ההרשמה לסמסטר זה הסתיימה.

עדיין ניתן להירשם לחינוך למדע וטכנולוגיה-חוג לאחר, לתעודת הוראה במדעים  ולאפיק המקוצר דרך לימודי חוץ בטכניון.

ראו לוחות זמנים.

הרשמה לסמסטר א תשפ"ב (אוקטובר 2021)

ההרשמה לטכניון לכול המסלולים  נמשכת כמפורסם בלוח הזמנים.