הרשמה למסלול להנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקה

מסלול חדש-הנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקה

החלה ההרשמה למסלול הנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקה.

זהו מסלול במתכונת דו-חוגית. בזמן ההרשמה למסלול זה יש לבחור איזו פקולטה תרצו שתהיה פקולטת האם שלכם. ניתן לבחור בין הפקולטה להנדסת אווירונוטיקה וחלל לבין הפקולטה לפיזיקה. תוכנית הלימודים זהה ללא כול קשר לפקולטת האם.