הרשמה לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה

ההרשמה הסתיימה!

הרשמה לבעלי רקע אקדמי ולבעלי ציון סכם לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה לשנה"ל תשפ"ב (אוקטובר 2021)

 1. בעלי רקע אקדמי יכולים להירשם לרפואה  ולתארים הכפולים עם רפואה עד לתאריך 8.4.2021.

יש לשלוח גיליונות של רקע אקדמי עד לתאריך זה. לאחר מכן, לא ניתן יהיה להירשם למסלולים אלה.

2. בעלי ציון סכם יכולים להירשם לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה עד לתאריך 18.4.2021.

לאחר תאריך זה לא ניתן יהיה להירשם למסלולים אלה.