התחילה ההרשמה לאפיק המקוצר דרך לימודי חוץ לטכניון

שימו לב!

התחילה ההרשמה לאפיק הקבלה המקוצר מלימודי חוץ לטכניון. ההרשמה תסתיים בתאריך 7.11.21.

מידע מפורט על התוכנית, תנאי הקבלה וההרשמה דרך אתר   היחידה ללימודי חוץ.