התחילה ההרשמה לאפיק המקוצר דרך לימודי חוץ לטכניון

שימו לב!

התחילה ההרשמה לאפיק הקבלה המקוצר מלימודי חוץ לטכניון.  מידע מפורט על התוכנית, תנאי הקבלה וההרשמה דרך אתר   היחידה ללימודי חוץ.