זימון לבחינת מו"ר

  • הזימונים לבחינת מו"ר התחילו. סכם הזימון לבחינת מו"ר  יתעדכן בתקופה הקרובה באופן רציף בהתאם לזימונים שיהיו, באתר מרכז רישום