הרשמה מאוחרת לסמסטר א ( אוקטובר 2021)

ההרשמה לטכניון לסמסטר א הוארכה  עד לתאריך 30.6.2021. ההרשמה המאוחרת תהיה לכול המסלולים פרט לארכיטקטורה, לאדריכלות נוף, לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה. ייתכן שיהיו שינויים בסיפי הקבלה. מומלץ לבדוק מהו סף הקבלה העדכני לפני ההרשמה לטכניון.