חדש - קבלה להנדסה אזרחית מאפיק קבלה מקוצר מלימודי חוץ

בשנה הבאה ניתן יהיה לעבור להנדסה אזרחית מאפיק הקבלה המקוצר מלימודי חוץ לטכניון.

יש להירשם כעת דרך לימודי חוץ לאפיק המקוצר. בסמסטר ב ניתן יהיה להגיש מועמדות להנדסה אזרחית על סמך הממוצע האקדמי מלימודי חוץ.