שינוי השם של מרכז רישום

מרכז רישום וקבלה לתואר ראשון שינה את שמו. הוא נקרא כעת מדור מועמדים והערכה.