הרשמה לטכניון

ההרשמה לסמסטר ב (מרץ 2022) ניפתחה בתאריך 1.11.2021. ההרשמה תסתיים בתאריך 30.1.2022.

ההרשמה לסמסטר א לשנה"ל תשפ"ג תחל בתאריך 23.1.2022.