• מכינה לקורס מבוא למדעי המחשב בשפת C למתקבלי תשפ"ג - ההרשמה הסתיימה

אנו שמחים להזמין אתכם להשתתף במכינה לקורס מבוא למדעי המחשב בשפת C.

המכינה לקורס מיועדת לסטודנטים שהתקבלו ללימודים בטכניון בשנה"ל תשפ"ג במסלולי הלימוד הרלוונטיים, וילמדו בסמסטר הראשון ללימודיהם את הקורסים שמספרם 234114 או 234117.

הקורס יתקיים במהלך הקיץ (ספטמבר-אוקטובר 2022).

למידע נוסף

 לההרשמה לקורס

 בהצלחה!