• ההרשמה לסמסטר א תשפ"ד (אוקטובר 2023) נפתחה בתאריך 29.1.2023

  • ההרשמה לסמסטר א לשנת הלימודים תשפ"ד (אוקטובר 2023 נפתחה בתאריך 29.1.2023)