לוח השנה האקדמית

לוח השנה האקדמית

סמסטר א

לוח השנה האקדמית תשע"ח סמסטר א
יום היכרות לסטודנטים חדשים19.10.2017
פתיחת סמסטר א22.10.2017
חופשת חנוכה - אין לימודים21.12.2017– 17.12.2017
יום אחרון ללימודים25.1.2018
בחינות סמסטר א22.2.2018– 29.1.2018
חופשה בין הסמסטרים26.2.2018 – 21.2.2018

סמסטר ב

לוח שנה אקדמית סמסטר ב תשע"ח
יום היכרות לסטודנטים חדשים19.3.2018
פתיחת סמסטר ב20.3.2018
חופשת פסח- אין לימודים31.3.2018 - 6.4.2018
יום העצמאות19.4.2018
שבועות20.5.2018
יום אחרון ללימודים1.7.2018
בחינות סמסטר ב4.7.2018 - 27.7.2018

סמסטר קיץ

פתיחת סמסטר קיץ29.7.2018
יום אחרון ללימודים17.9.2018
בחינות סמסטר קיץ20.10.2018 – 2.2.2018