הוראת מדעי המחשב

הוראת מדעי המחשב

המסלול להוראת מדעי המחשב מכשיר את הלומדים בו להוראת מדעי המחשב והמקצועות הנלווים לו בבתי-ספר תיכוניים ובמכללות לטכנאים והנדסאים. התוכנית היא ארבע שנתית ובסופה מקבלים הסטודנטים את התואר "מוסמך למדעים בהוראת מדעי המחשב" (BScEd).

תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים במסלול מורכבת ממקצועות יסוד, מקורסים בפקולטה למדעי המחשב ומקורסים בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה. הקורסים הנלמדים בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה הם קורסים פדגוגיים כלליים וקורסים הממוקדים בהוראת מדעי המחשב. מבנה זה של תוכנית הלימודים מאפשר לבוגרים להשתלב במגוון מקצועות הן במערכת החינוך והן מחוץ לה, כולל השתלבות בתעשיית הטכנולוגיות החינוכיות (EdTech) כמו גם ביחידות הדרכה בחברות הייטק. כמו כן, הבוגרים יכולים להמשיך ללמוד לתארים מתקדמים בטכניון.

פנו אלינו

תמר מלר | ed.ug.ad@ed.technion.ac.il | 04-8292169 
edu.technion.ac.il

חזרה לרשימת מסלולי הרשמה

תוכנית הלימודים לשנה"ל תשפ"ב