מדעי המחשב ומתמטיקה


ייחודו של המסלול

תוכנית לימודים משולבת לתואר בוגר במדעים במדעי המחשב ובמתמטיקה.

הפקולטה למדעי המחשב והפקולטה למתמטיקה מציעות תוכנית משולבת המיועדת לסטודנטים בעלי סכם גבוה במיוחד (מסלול מצטיינים). הבוגרים יקבלו בסיום לימודיהם את התואר בוגר למדעים במדעי המחשב ובמתמטיקה. 

תוכניות למצטיינים

פרטים על תוכניות למצטיינים של שתי הפקולטות ניתן לראות תחת מסלול הקבלה של פקולטת האם, מדעי המחשב או מתמטיקה.

תחומי עיסוק ואפשרויות תעסוקהתמונה של ליאור קלמן עם סטודנטית נוספת

מטרת המסלול היא להכשיר בוגרים בעלי ידע מעמיק הן במדעי המחשב והן במתמטיקה, שיוכלו להשתלב ולהוביל בשטחי המחקר והתעשייה בתחומים אלה. הסטודנטים במסלול הינם סטודנטים מעולים, ורובם ממשיכים לתואר שני באחת הפקולטות על-פי בחירתם. האחרים מתקבלים באוניברסיטאות מובילות אחרות או פונים לתעשיית ההיי-טק.

מהלך הלימודים

תוכנית הלימודים מורכבת משבעה סמסטרים והיא כוללת את כל מקצועות החובה במדעי המחשב ובמתמטיקה. בתוכנית זו היחס בין הקורסים במדעי המחשב והקורסים במתמטיקה הוא שווה. הסטודנטים ייהנו משירותי שתי הפקולטות -מדעי המחשב ומתמטיקה, ובפרט תינתן להם גישה לספריות, חוות המחשבים והמעבדות של שתי הפקולטות. בוגרי המסלול יכולים להמשיך לימודיהם לתואר שני בכל אחת משתי הפקולטות. בוגרי המסלול ייחשבו כבוגרי מסלול ארבע-שנתי בעת הקבלה לתואר שני בפקולטה למדעי המחשב ובפקולטה למתמטיקה.

פנו אלינו

במדעי המחשב: אורטל אמסלם, יעל סער ומרים שירה ויס |

ugoffice@cs.technion.ac.il |  077-8874344/4316/2206 | cs.technion.ac.il

במתמטיקה: רחל טובול | mathstd@technion.ac.il | 077-8874279
math.technion.ac.il

חזרה לרשימת מסלולי הרשמה

תוכנית הלימודים לשנה"ל תשפ"ב