עתודה אקדמית

ההרשמה לעתודה האקדמית מיועדת לתלמידי י"ב ומתבצעת באמצעות אתר האינטרנט עולים על מדים של צה"ל בחודשים דצמבר-פברואר כל שנה.

לאחר קבלת מכתב הסכמה מהוועדה לעתודה אקדמית להרשמה לטכניון, יירשמו המועמדים לטכניון כמו כל שאר המועמדים.

בכל בירור או בקשה, חייבים העתודאים לפנות אך ורק לנציגי העתודה בצה"ל ולא לטכניון. העתודה תחליט לאיזה סמסטר יתקבלו המועמדים ובסמכותה לשנות זאת גם אחרי ההרשמה. קבלת עתודאים לטכניון טעונה אישור הוועדה לעתודה אקדמית של צה"ל. מי שהעתודה לא אישרה את קבלתם, אפילו אם עמדו בדרישות הטכניון, לא יתקבלו ללימודים.

מועמדי העתודה מתחרים בינם לבין עצמם על מספר מקומות מצומצם המוקצב לעתודה. לפיכך, יתכנו סיפי קבלה גבוהים יותר למועמדי העתודה מאשר למועמדים אחרים.  

אחרי ההרשמה לטכניון ישלח אליך מכתב אישור על הרישום לטכניון. תלמידי תיכון בניסוי בפקולטה לכימיהבמכתב זה יהיה מצוין שחסרים נתונים על מנת להמשיך בהליך הרישום. נתונים אלו הם ציוני מבחני הבגרות וכן ציון המבחן הפסיכומטרי אם טרם עשית.

ציוני הבגרות יקלטו במערכת בתחילת חודש ספטמבר ולאחר מכן יחל הדיון במועמדים לעתודה האקדמית. תשובות צפויות לקראת סוף חודש ספטמבר.

מועמדים אשר הגיעו לשלב יחסית מתקדם בתהליך המיון לעתודה האקדמית, ובשל נתונים אקדמיים שאינם מספיקים לא התקבלת לתחומי הלימודים שביקשת להירשם אליהם, צה"ל והטכניון שומרים לעצמם את הזכות לפנות אליך ולהציע לך להתקבל לתחום לימודים אחר אליו כן תוכל להתקבל ואשר יש בו צורך במסגרת מסלול העתודה האקדמית.

בשאלות הנוגעות להרשמה לטכניון ניתן לפנות למרכז רישום וקבלת מועמדים 04-8293306.

תכניות למצטיינים במסגרת העתודה האקדמית בצה"ל

תכנית פסגות - הנדסת חשמל ופיזיקה

תכנית לימודים ארבע-שנתית המשלבת לימודים לתואר ראשון במסלול להנדסת חשמל ותואר ראשון בפיזיקה. בוגרי התכנית ישולבו בתפקידי מחקר ופיתוח בצה"ל. למידע נוסף | 03-6977457,  03-6976186.

תכנית פסגות - תוכנה

תכנית המשלבת לימודים לתואר ראשון במסלול למדעי המחשב והשלמת כל קורסי החובה לתואר שני במדעי המחשב. בוגרי התכנית ישולבו בתפקידי מחקר ופיתוח בצה"ל. למידע נוסף | 03-6977457, 03-6976186.

תכנית סילון

תכנית סילון היא תכנית חדשה לעתודאים מצטיינים במסלול להנדסת אוירונוטיקה וחלל ללימודי תואר ראשון ושני בתשעה סמסטרים.

למידע נוסף | 03-7374941  | brakimprogram@gmail.com

תכנית ברקיםתלמידי תיכון בניסוי בפקולטה לכימיה

תכנית המשלבת לימודים לתואר ראשון בהנדסת מכונות במסלול ארבע-שנתי והשלמת כל קורסי החובה לתואר שני בהנדסת מכונות. בוגרי התכנית ישולבו בתפקידי מחקר ופיתוח בצה"ל.
למידע נוסף | 03-7132602 | brakimprogram@gmail.com

למידע נוסף

בפייסבוק "העתודה האקדמית של צה"ל" | atuda1@idf.gov.il
מרכז מידע קד"צ | 03-5690186, 03-5690334
מרכז השירות של צה"ל למועמדים לשירות ביטחון | 03-7388888 | בחיוג מקוצר *גיוס |
atuda.org.il