עתודה אקדמית

כנסים למתעניינים בהרשמה לעתודה

 העתודה תקיים מספר כנסים ברחבי הארץ למתעניינים בהרשמה לעתודה אקדמית. למידע נוסף הקליקו

הרשמה לעתודה

ההרשמה לעתודה האקדמית מיועדת לתלמידי י"ב ומתבצעת באמצעות אתר האינטרנט מתגייסים של צה"ל בחודשים דצמבר-פברואר כל שנה.

לאחר קבלת מכתב הסכמה מהוועדה לעתודה אקדמית להרשמה לטכניון, יירשמו המועמדים לטכניון כמו כל שאר המועמדים.

בכל בירור או בקשה, חייבים העתודאים לפנות אך ורק לנציגי העתודה בצה"ל ולא לטכניון. העתודה תחליט לאיזה סמסטר יתקבלו המועמדים ובסמכותה לשנות זאת גם אחרי ההרשמה. קבלת עתודאים לטכניון טעונה אישור הוועדה לעתודה אקדמית של צה"ל. מי שהעתודה לא אישרה את קבלתם, אפילו אם עמדו בדרישות הטכניון, לא יתקבלו ללימודים.

מועמדי העתודה מתחרים בינם לבין עצמם על מספר מקומות מצומצם המוקצב לעתודה. לפיכך, יתכנו סיפי קבלה גבוהים יותר למועמדי העתודה מאשר למועמדים אחרים.  

אחרי ההרשמה לטכניון ישלח אליך מכתב אישור על הרישום לטכניון. תלמידי תיכון בניסוי בפקולטה לכימיהבמכתב זה יהיה מצוין שחסרים נתונים על מנת להמשיך בהליך הרישום. נתונים אלו הם ציוני מבחני הבגרות וכן ציון המבחן הפסיכומטרי אם טרם עשית.

ציוני הבגרות יקלטו במערכת בתחילת חודש ספטמבר ולאחר מכן יחל הדיון במועמדים לעתודה האקדמית. תשובות צפויות לקראת סוף חודש ספטמבר.

מועמדים אשר הגיעו לשלב יחסית מתקדם בתהליך המיון לעתודה האקדמית, ובשל נתונים אקדמיים שאינם מספיקים לא התקבלת לתחומי הלימודים שביקשת להירשם אליהם, צה"ל והטכניון שומרים לעצמם את הזכות לפנות אליך ולהציע לך להתקבל לתחום לימודים אחר אליו כן תוכל להתקבל ואשר יש בו צורך במסגרת מסלול העתודה האקדמית.

בשאלות הנוגעות להרשמה לטכניון ניתן לפנות למרכז רישום וקבלת מועמדים | 04-8293306.

תוכניות למצטיינים במסגרת העתודה האקדמית בצה"ל

תוכנית פסגות - הנדסת חשמל ופיזיקה

תוכנית לימודים ארבע-שנתית המשלבת לימודים לתואר ראשון במסלול להנדסת חשמל  ופיזיקה. בוגרי התוכנית ישולבו בתפקידי מחקר ופיתוח בצה"ל. למידע נוסף | 03-6977457,  03-6976186.

תוכנית פסגות - תוכנה

תוכנית המשלבת לימודים לתואר ראשון במסלול למדעי המחשב והשלמת כל קורסי החובה לתואר שני במדעי המחשב. בוגרי התוכנית ישולבו בתפקידי מחקר ופיתוח בצה"ל. למידע נוסף | 03-6977457, 03-6976186.

תוכנית סילון

תוכנית סילון היא תוכנית חדשה לעתודאים מצטיינים במסלול להנדסת אוירונוטיקה וחלל ללימודי תואר ראשון ושני בתשעה סמסטרים.

למידע נוסף | 03-7374941  | brakimprogram@gmail.com

תוכנית ברקיםתלמידי תיכון בניסוי בפקולטה לכימיה

תוכנית המשלבת לימודים לתואר ראשון בהנדסת מכונות במסלול ארבע-שנתי והשלמת כל קורסי החובה לתואר שני בהנדסת מכונות. בוגרי התוכנית ישולבו בתפקידי מחקר ופיתוח בצה"ל.
למידע נוסף | 03-7374941 | brakimprogram@gmail.com

תוכנית אלונים

תוכנית אלונים בהנדסת נתונים ומידע מהווה מסלול ייחודי, מעניין, מאתגר ויוקרתי במסגרת העתודה האקדמית של צה"ל. התוכנית מציעה תואר ראשון ושני הכולל גם תזה (עבודת מחקר) בהנדסת נתונים ומידע,
(Data  Science and Engineering). בוגרי התוכנית מיועדים לתפקידי מחקר ופיתוח וכן לתפקידי פיקוד והובלה במערכים הנסמכים על נתונים ומידע בצה"ל. אורכו של המסלול הוא 4.5 שנים.

התוכנית מכשירה תלמידים מצטיינים בעלי סקרנות ויכולות אנליטיות גבוהות השואפים לתרום ולהתקדם בתחומי מחקר ופיתוח בעולם ה- Data Science. המסלול כולל הכשרות אקדמיות וצבאיות, אשר הותאמו במיוחד לעיסוק במחקר ופיתוח בסביבה עתירת דאטא בצה"ל, תחום מרכזי כיום ביכולות מערכת הביטחון.

למידע נוסף

בפייסבוק "העתודה האקדמית של צה"ל" | atuda111@mail.idf.il
מוקד איתור עתודה | 03-7372383, 03-7387058
מרכז השירות של צה"ל למועמדים לשירות ביטחון | 03-7388888 | בחיוג מקוצר *גיוס |atuda.org.il