מבנה שנת הלימודים בטכניון

שנת הלימודים מחולקת לשלושה סמסטרים:

סמסטר א - מאוקטובר עד ינואר.
סמסטר ב - ממרץ עד יוני.
סמסטר קיץ - מאוגוסט עד ספטמבר.

רוב מסלולי ההרשמה נפתחים רק בסמסטר א. ראו פירוט בטבלת מסלולי הלימודים וסיפי הקבלה.

חלק קטן ממסלולי ההרשמה נפתח פעמיים בשנה: בסמסטר א ובסמסטר ב. תוכנית הלימודים זהה בשני הסמסטרים כך שאין צורך להמתין שנה אם לא נבחנתם בבחינה פסיכומטרית במועד הנדרש או שקיבלתם שיפור ציוני בגרות מאוחר (אין הרשמה לסמסטר קיץ). 

לוח השנה האקדמית לשנה"ל תשפ"א

סמסטר ב

יום היכרות לסטודנטים חדשים
18.3.2021
פתיחת סמסטר ב
21.3.2021
חופשת פסח - אין לימודים1.4.2021-28.3.2021
יום העצמאות15.4.2021-14.4.2021
שבועות17.5.2021-16.5.2021
יום הסטודנט13.5.2021
יום אחרון ללימודים
1.7.2021
בחינות אביב מועד א
29.7.2021-5.7.2021
בחינות אביב מועד ב22.10.2021-6.10.2021

סמסטר קיץ

פתיחת סמסטר קיץ
1.8.2021
יום אחרון ללימודים
4.10.2021
בחינות סמסטר קיץ מועד א
21.10.2021-5.10.2021

לוח השנה האקדמית לשנה"ל תשפ"ב

סמסטר א

יום היכרות לסטודנטים חדשים
21.10.2021
פתיחת סמסטר א
24.10.2021
חופשת חנוכה - אין לימודים
3.12.2021-28.11.2021
יום אחרון ללימודים
27.1.2022
בחינות חורף מועד א
22.2.2022-31.1.2022
חופשה בין הסמסטרים
27.2.2022-23.2.2022
בחינות חורף מועד ב20.3.2022-28.2.2022

סמסטר ב

יום היכרות לסטודנטים חדשים
20.3.2022
פתיחת סמסטר ב
21.3.2022
חופשת פסח - אין לימודים22.4.2021-15.4.2022
יום העצמאות5.5.2022-4.5.2022
שבועות5.6.22
יום הסטודנט26.5.2022
יום אחרון ללימודים
30.6.2022
בחינות אביב מועד א
28.7.2022-4.7.2022
בחינות אביב מועד ב24.10.2022-18.9.2022

סמסטר קיץ

פתיחת סמסטר קיץ
31.7.2022
יום אחרון ללימודים
15.9.2022
בחינות סמסטר קיץ מועד א
24.10.2022-18.9.2022